850 Columbus Ave, New York NY 10025

646-241-2063

Community Based Program

203 W 117 Th St, New York NY 10026

646-269-5777

Community Based Program

500 W 57 Th St, New York NY 10019

212-293-3000

Psychologist Addiction (Substance Use Disorder)

2015 Madison Ave, New York NY 10035

212-427-6960

Drug Rehab Facility

1881 Park Avenue, New York NY 10035

212-427-1342

Drug Rehab Facility

2410 Amsterdam Ave, New York NY 10033

212-740-1960

Drug Rehab Facility

419 W 126 Th St, New York NY 10027

212-865-6133

Drug Rehab Facility

121 123 West 111 Th Street, New York NY 10026

212-678-4269

Drug Rehab Facility

104 West 40 Th Street, New York NY 10018

212-354-6000

Drug Rehab Facility

371 E 10 Th St, New York NY 10009

212-533-2470

Drug Rehab Facility

170 E 107 Th St, New York NY 10029

212-722-7507

Drug Rehab Facility

46 E Broadway, New York NY 10002

212-343-3533

Drug Rehab Facility

337 W 51 St St # 339, New York NY 10019

212-957-0076

Drug Rehab Facility

164 W 74 Th St, New York NY 10023

718-222-6600

Drug Rehab Facility

8 East 3 Rd St, New York NY 10003

212-533-8400

Drug Rehab Facility

25 Avenue D, New York NY 10009

212-780-5475

Drug Rehab Facility

1808 3 Rd Ave, New York NY 10029

646-632-3920

Drug Rehab Facility

2009 3 Rd Ave, New York NY 10029

212-348-4660

Drug Rehab Facility

500 8 Th Ave Rm 906, New York NY 10018

212-679-4960

Adolescent Treatment Program